PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2018

 

Zapisy

 

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, usytuowane w przepięknym miejscu w samym sercu Warszawy na warszawskim Muranowie, bardzo blisko stacji metra, przyciąga białą, kolumnową fasadą i niecodzienną historią. W tym roku przypada 70. rocznica powstania „Nowolipek”. To tutaj zaczynali swoją przygodę ze sztuką znani i cenieni artyści. Niezmiennie od lat zapraszamy przyszłych twórców i pasjonatów do wyjątkowych pracowni. Nasi miłujący sztukę nauczyciele umiejętnie prowadzą podopiecznych przez meandry warsztatu i przygotowują ich do samodzielnej kreacji. Dzięki współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem twórców, przygotowujemy wydarzenia artystyczne, wystawy, koncerty, konkursy.

 

W Ognisku „Nowolipki” panuje prawdziwie twórcza atmosfera. Tworzą ją razem z nami uczestnicy naszych zajęć. Wspieramy uzdolnienia artystyczne młodych ludzi, ucząc warsztatu i pobudzając do twórczych działań w różnych dziedzinach sztuki. Staramy się inspirować oraz pomagać w realizacji projektów i wszelkich artystycznych inicjatyw uczestników naszych zajęć, prowadzimy także otwarte konsultacje plastyczne dla zainteresowanych. Dobrze przygotowana kadra nauczycieli, aktywnych zawodowo artystów, pasjonatów w swoich dziedzinach i odpowiednio wyposażony warsztat twórczy uwzględniający najnowsze środki artystycznego wyrazu zapewnia wysoki poziom oferowanych przez nas zajęć. Kształcimy dzieci i młodzież pragnącą rozwijać i doskonalić swoje uzdolnienia i realizować artystyczne, plastyczne i muzyczne pasje. Zajęcia odbywają się w naszych licznych pracowniach: malarstwa i rysunku, rzeźby, ceramiki, jubilerstwa, witrażu, aranżacji przestrzeni, realizacji intermedialnych, wiedzy o sztuce, zajęć plastycznych dla dzieci, a także w salach muzycznych, gdzie uczestnicy indywidualnych zajęć mogą rozwijać swoje umiejętności w grze na fortepianie, keyboardzie, gitarze czy wiolonczeli.

 

Głównym celem, który realizujemy w naszej pracy, jest wielokierunkowe rozwijanie umiejętności, wzbogacanie wiedzy i pojmowania sztuki i kultury oraz kształtowanie zarówno przyszłych twórców, jak i świadomych odbiorców sztuki. W naszej misji przywiązujemy także wagę do poszerzania wiedzy, zdobywania doświadczeń i inspirowania uczestników poprzez współpracę z instytucjami kultury, muzeami, galeriami oraz środowiskiem twórców. Dbamy o promocję uczestników naszych zajęć, umożliwiając im współtworzenie oferty kulturalnej placówki dla lokalnej społeczności poprzez prezentację prac i projektów artystycznych w naszej siedzibie i poza nią.

 

W naszym Ognisku prowadzimy ponadto zajęcia artystyczne dla osób niepełnosprawnych, współpracując z podmiotami zewnętrznymi w realizacji autorskich form edukacji muzycznej i plastycznej. Przywiązujemy dużą wagę do kształcenia w duchu poszanowania wartości, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i zrozumienia dla odmienności i niepełnosprawności oraz do formowania postaw prospołecznych.

 

KONTAKT

Sekretaiat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00.

Dyrektor:

Gabryella Miłowska-Moląg

g.milowska@poa.waw.pl

 

Sekretariat:

Łukasz Zygan

sekretariat@poa.waw.pl

 

Promocja i Galeria "Nowolipki":

Ewa Sokołowska

mobil: 668044415

artystycznie@poa.waw.pl

 

Inspektor Danych Osobowych:

Weronika Jagielska

mbfo.iod@um.warszawa.pl

 

 

wydarzenia

wystawy

wernisaże

koncerty

plenery

targi

Wieczór z Artystą

konkursy

Malarstwo i rysunek

Ceramika

Jubilerstwo

Witraż

Rzeźba

Aranżacja przestrzeni

Realizacje intermedialne

Wiedza o sztuce

Fortepian

Keyboard

Gitara

Wiolonczela

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Otwarte konsultacje

Paweł Althamer

Jasiek Balcerzak

Alina Bętkowska

Marcin Bogusław

Krzysztof Brycki

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Jacek Górnowicz

Krzysztof Jachiewicz

Paweł Kasprzak

Marta Kawecka-Smolińska

Beata Kieniewicz

Andrzej Kern

Alicja Kwaśniak

Wiesława Łobos

Gabryella Miłowska-Moląg

Mikołaj Miodowski

Iwona Napiórkowska-Korpała

Jarmila Piekarska

Irena Siedacz

Joanna Święs

Radosław Turczyk

Dorota Wójcicka-Żurko

Stefan Żuchowski

AKTUALNOŚCI

 

PRACOWNIE

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ