PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE © 2017

Zapisy

16-22 sierpnia 2017

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, usytuowane w przepięknym miejscu, w samym sercu Warszawy na warszawskim Muranowie, bardzo blisko stacji metra, przyciąga białą, kolumnową fasadą i historią. W tym roku mija 70 lat od powstania „Nowolipek”. To tutaj zaczynali swoją przygodę ze sztuką znani i cenieni artyści. Niezmiennie od lat i dzisiaj także zapraszamy przyszłych twórców i pasjonatów do wyjątkowych pracowni. Nasi pełni miłości do sztuki nauczyciele poprowadzą Was przez meandry warsztatu i przygotują do samodzielnej kreacji. Można nam zaufać. Dzięki współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem twórców, organizujemy wydarzenia artystyczne, wystawy, koncerty, konkursy. W Ognisku „Nowolipki”  panuje prawdziwie artystyczna atmosfera. Tworzą ją razem z nami uczestnicy naszych zajęć.

 

Wspieramy uzdolnienia artystyczne młodych ludzi, ucząc warsztatu i pobudzając do twórczych działań w różnych dziedzinach sztuki. Staramy się inspirować i pomagać w realizacji projektów i wszelkich artystycznych inicjatyw uczestników naszych zajęć i prowadzimy otwarte konsultacje plastyczne dla zainteresowanych. Dobrze przygotowana kadra nauczycieli, aktywnych zawodowo artystów, pasjonatów w swoich dziedzinach i odpowiednio wyposażony warsztat twórczy, uwzględniający najnowsze środki artystycznego wyrazu, zapewnia wysoki poziom prowadzonych zajęć. Kształcimy dzieci i młodzież pragnącą rozwijać i doskonalić swoje uzdolnienia i realizować artystyczne, plastyczne i muzyczne pasje. Zajęcia odbywają się w profesjonalnych, w pełni wyposażonych na potrzeby warsztatów pracowniach: malarstwa i rysunku, rzeźby, ceramiki, tkaniny, jubilerstwa, witrażu, aranżacji przestrzeni, realizacji intermedialnych, wiedzy o sztuce, zajęć plastycznych dla dzieci a także w salach muzycznych, gdzie  uczestnicy indywidualnych zajęć mogą rozwijać swoje umiejętności w grze na instrumentach tj. fortepian, keyboard, gitara czy wiolonczela. Naszym celem w kształceniu artystycznym jest wielokierunkowe rozwijanie umiejętności, wzbogacanie wiedzy i pojmowania sztuki i kultury, kształtowanie zarówno przyszłych twórców jak i świadomych odbiorców sztuki. W realizacji naszej misji przywiązujemy wagę do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń i inspiracji przez uczestników przy współpracy z instytucjami kultury, muzeami, galeriami, środowiskiem twórców. Dbamy o promocję uczestników naszych zajęć, którzy współtworzą ofertę kulturalną placówki na rzecz lokalnej społeczności poprzez prezentację własnych dokonań i projektów artystycznych w naszej siedzibie i poza nią.

 

Prowadzimy zajęcia artystyczne dla osób niepełnosprawnych, współpracując z podmiotami zewnętrznymi w realizacji autorskich form edukacji muzycznej i plastycznej. Przywiązujemy dużą wagę do kształcenia w duchu poszanowania wartości, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i zrozumienia dla inności i niepełnosprawności oraz do kształtowania postaw prospołecznych.

 

KONTAKT

Sekretaiat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00.

Dyrektor:

Gabryella Miłowska-Moląg

g.milowska@poa.waw.pl

 

Sekretariat:

Łukasz Zygan

sekretariat@poa.waw.pl

 

Promocja i Galeria "Nowolipki":

Ewa Sokołowska

mobil: 668044415

artystycznie@poa.waw.pl

 

 

wydarzenia

wystawy

wernisaże

koncerty

plenery

targi

Wieczór z Artystą

konkursy

Malarstwo i rysunek

Ceramika

Jubilerstwo

Witraż

Rzeźba

Aranżacja przestrzeni

Realizacje intermedialne

Wiedza o sztuce

Fortepian

Keyboard

Gitara

Wiolonczela

Zajęcia plastyczne dla dzieci

 

Paweł Althamer

Jasiek Balcerzak

Alina Bętkowska

Marcin Bogusław

Krzysztof Brycki

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Jacek Górnowicz

Krzysztof Jachiewicz

Paweł Kasprzak

Marta Kawecka-Smolińska

Beata Kieniewicz

Andrzej Kern

Alicja Kwaśniak

Wiesława Łobos

Mikołaj Miodowski

Iwona Napiórkowska-Korpała

Jarmila Piekarska

Irena Siedacz

Radosław Turczyk

Dorota Wójcicka-Żurko

Stefan Żuchowski

AKTUALNOŚCI

 

PRACOWNIE

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ