112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie
X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

Dziś w Galerii "Nowolipki" działąjącej przy Państwowym Ognisku Artystycznym odbędzie się nadzwyczajny wernisaż. W porozumieniu z Urzędem miasta, Biurem Edukacji oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej odbyła się na szczeblu powiatowym X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i młodzieży pod hasłem "112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie". Jury złożone z artystów plastyków Państwowego Ogniska Artystycznego oraz z władz Biura Edukacji i Komendy Straży Pożarnej w zeszłym tygodniu oceniało nadesłane prace i nagrodziło te najlepsze. Dziś tj 03.04.2008 o godzinie 17:30 odbędzie się wernisaż nagrodzonych prac.112t001

Prace – plakaty zostały wykonane przez dzieci w wieku od 6-16 lat. W Galerii w dolnym hallu znajdą się również plakaty dzieci, które nie otrzymały nagrody ale ich prace są warte pokazania.

Serdecznie zapraszamy!!!

http://www.straz.gov.pl/?p=/pl/konkurs/&n=27926