Konkurs Praca Miesiąca

 

Przypominamy wszystkim naszym słuchaczom, z każdej pracowni "Nowolipek" o konkursie na najlepszą pracę miesiąca. 

W semestrze zimowym roku 2013 (październik, listopad) zwycięzcami zostali kolejno: Klara Wysocka i Rafał Bakalarczyk. Serdecznie gratulujemy.

Poniżej prezentujemy prace wyróżnione oraz regulamin konkursowy, który też widnieje w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki". Czekamy na kolejnych zwycięzców! 

REGULAMIN KONKURSU „Praca miesiąca”

§ 1 – Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Państwowe Ognisko Artystyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 4 dalej nazywane Organizatorem Konkursu.

2. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2012 i trwa do odwołania przez Organizatora, w cyklu comiesięcznym.

3. Konkurs ma charakter otwarty, a biorące w nim udział osoby nazwane są dalej Uczestnikami.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo zarówno w siedzibie Organizatora jak i na stronie www.nowolipki.edu.pl. Konkurs rozpowszechniony jest w środkach masowego przekazu takich jak Internet szczególnie na profilu Facebook.com/nowolipki

§ 2 – Zasady udziału

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prac Uczestników w wybranym terminie przez nauczycieli Państwowego Ogniska Artystycznego.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest zgłoszenie jego wybranej pracy przez nauczyciela prowadzącego pracownię w Państwowym Ognisku Artystycznym. W jednym cyklu/miesiącu nauczyciel może zgłosić tylko jedną pracę danego Uczestnika. Praca plastyczna – bez wyjątku, z której pracowni pochodzi – bierze udział w wyborze pracy zarówno w etapie wyboru przez „Nowolipkowy” zespół Jury jak i w etapie głosowania przez Internautów.

5. Organizator Konkursu opublikuje maksymalnie w odstępie dwudniowym od wyboru prac Uczestników zdjęcia na stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl, a zwycięska praca wyłoniona przez „Nowolipkowe” Jury zostanie wyeksponowana w hallach Galerii „Nowolipki”.

6. Wyboru najlepszej pracy dokona Jury, natomiast Internauci odwiedzający stronę www.nowolipki.edu.pl i głosujący na wybraną przez siebie pracę, wybiorą zdobywców drugiej pierwszej nagrody*.

7. Organizator Konkursu nie uwzględni i nie opublikuje na stronie www.nowolipki.edu.pl zdjęć prac zawierających treści obraźliwe, obsceniczne oraz złożonych poza okresem składnia prac w wyznaczonym cyklu Konkursu lub niezgodnych z niniejszym regulaminem.

8. Uczestnik deklaruje, że posiada wszelkie prawa autorskie do prac złożonych przez nauczycieli Państwowego Ogniska Artystycznego w celu udziału w Konkursie, a także, że powstałe prace zostały wykonane w pracowniach plastycznych Organizatora.

9. W przypadku wątpliwości co do metod oddawania głosów na wybraną pracę (takich jak korzystanie z fikcyjnych kont na portalach społecznościowych, oddawanie głosów z wykorzystywaniem automatycznych programów, skryptów etc. narzucających głosy, zmiany adresów IP etc.) Organizator podejmie decyzję o ich umorzeniu lub zdyskwalifikuje Uczestnika konkursu bez wcześniejszego powiadomienia.

10. Organizatorzy nie będą prowadzić korespondencji na temat konkursu.

§ 3 – Nagrody
Organizator po zakończeniu trwania jednego cyklu Konkursu, opublikuje na stronie www.nowolipki.edu.pl zwycięzców Konkursu i nagrodzi ich wg poniższych kryteriów:

1. Uczestnikowi Konkursu, którego praca wyłoniona zostanie przez Jury Konkursu, Organizator przekaże nagrodę:kolejny miesiąc w pracowni plastycznej Uczestnika bez opłat/wpłaty na cele statutowe Organizatora.

2. Uczestnikowi Konkursu, który zajmie pierwsze miejsce w głosowaniu Internautów wg punktacji – decydują znaczniki „i like it”/”lubię to” Organizator przekaże nagrodę:kolejny miesiąc w pracowni plastycznej Uczestnika bez opłat/wpłaty na cele statutowe Organizatora.

* W przypadku, gdy kilka prac otrzyma taką samą ilość głosów o wygranej zdecyduje Jury Konkursu.

§ 4 – Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Wszystkie prace, które zwyciężą w Konkursie zostają do dyspozycji Organizatora do końca bieżącego roku akademickiego.

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

4. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora Konkursu w Sekretariacie, w siedzibie Państwowego Ogniska Artystycznego w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia zwycięzców każdego cyklu Konkursu. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 14-dniowego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.Kalendarz wydarzeń

Pod prąd!
3 marca 2017 - 24 kwietnia 2017
Wisława Szymborska czyli rzeka poezji jak stąd do Krakowa
14 marca 2017 - 10 kwietnia 2017
Obóz Sztuk Pięknych – “Alternatywne środki wyrazu”
7 sierpnia 2017 - 15 sierpnia 2017

Nowolipkowe ankiety

Ile masz lat?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Nasze zajęcia

Biżuteria artystyczna

  Lutowanie, walcowanie, oksydowanie, wykwaszanie, polerowanie to techniczna strona tej pracowni. Tutaj nauczysz się tworzenia biżuterii metodami jubilerskimi równocześnie studiując projektowanie i kompozycję. Dowiesz się jak od podstaw zrealizować swoje marzenie o niepowtarzalnej pracy i posiąść nową, pasjonującą umiejętność wydobywania piękna ...

więcej...

Nasi nauczyciele

Mikołaj Miodowski

Artysta plastyk. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Rzeźby. Z Państwowym Ogniskiem Artystycznym “Nowolipki” związany od 1995 roku.    Naucza z pasją i zaangażowaniem w pracowni rzeźby.   Na co dzień zajmuje się z sukcesami komercyjną stroną sztuki.

więcej...

Losowe zdjęcia

rzezba_img_0344 rzezba_img_1060 66337_155728274464178_100000810206808_246444_1977218_n nslup439

Nowolipki na Facebooku

baner_bip