Listopad w Galerii
wernisaż ilustracji Krzysztofa Linnika

Listopad to jedenasty miesiąc w roku, ten, w którym króluje chlapa i wszystko, co z nią związane od mokrych nogawek, po katar. Listopad to także miesiąc bardzo czarowny, pełen wróżb i tajemnic.

Dlatego Galeria "Nowolipki" zaprasza na niezwykły wernisaż 25 listopada. Prezentować będziemy magiczne ilustracje Krzysztofa Linnika.

Ten zdolny absolwent POA "Nowolipki", urodzony 1983, studiował politykę społeczną, etnologię oraz filozofię. Prowadził dwuletnie badania naukowe poświęcone kulturze duchowej ukraińskich Karpat. Zajmował się tematyką snów i interpretacji symboli sennych na terenie Bojkowszczyzny. Badania terenowe stały się inspiracją dla pierwszego cyklu prac poświęconemu karpackim czarownicom.

W jego pracach widoczne jest zainteresowanie sztuką etniczną, mitologią, ikonografią i symbolizmem. Możemy doszukać się elementów pochodzących zarówno z kultury europejskiej ( w szczególności motywów słowiańskich i skandynawskich) jak również kultur obu Ameryk. Za interesujące można uznać prace inspirowane kulturą Majów i Azteków, a w szczególności podobieństwo i lekkość w odtwarzaniu charakterystycznych motywów kultur Mezoameryki.

Dla niewyrobionego odbiorcy prace mogą wydawać się abstrakcyjne jednak po dłuższej analizie odbiorca może w nich dostrzec różnorodną symbolikę. Grafiki umożliwiają pobudzanie wyobraźni jak również mogą służyć do medytacji i nawiązania kontaktu ze sferą podświadomą.

Od 2001 r. zapoznawał się z różnymi technikami pracy z umysłem, medytacją i relaksacją. Doświadczenia z tym związane stanowią inspirację do części jego prac. W swoich pracach wykorzystuje różnorodne możliwości postrzegania.

Rysunki stanowią grę z wyobraźnią odbiorcy. Nie wszystko jest widoczne na pierwszy rzut oka. Wraz z czasem poświęconym na analizę będą ukazywały nowe symbole i elementy. Obcując z rysunkami odbiorca może doznać uczucia melancholii odkrywając ukryte w sobie pragnienia, lęki, słabości i strachy ale dzięki temu może stać się bogatszy w wiedze o samym sobie.

W pracach Linnika silnie dominuje fascynacja ludzkimi poszukiwaniami sacrum jak i różnymi jego przejawami.

Współpracuje m.in. z ukraińską pisarką i poetką Christią Vengryniuk.