Marta Kawecka-Smolińska

Marta KaweckaMarta Kawecka-Smolińska – artystka wizualna, absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, a także działaniami z pogranicza sztuk jak animacja, instalacje dźwiękowe, projekty intermedialne, projekty społeczne. Brała udział w licznych wystawach, a także festiwalach, sympozjach w kraju i zagranicą jak Open Space w Hagen, Dumbo Arts Festival w Nowym Jorku, Festiwal Narracje w Gdańsku. W 2016 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy.

http://www.martakawecka.pl/