Iwona Napiórkowska-Korpała

napiorkowska-korpala

Artysta plastyk, nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Wydziału Wzornictwa Przemysłowego, pracowni tkaniny unikatowej Janiny Tworek – Pierzgalskiej i malarstwa Romana Modzelewskiego.

Moja przygoda z Państwowym Ogniskiem Artystycznym rozpoczęła się 30 lat temu, kiedy to objęłam pracownię tkaniny. Przez ten cały okres pracy dydaktycznej wprowadzałam uczestników pracowni w szeroko pojętą sztukę włókna. Zajęcia w pracowni tkaniny przygotowują do samodzielnej działalności artystycznej w tej dyscyplinie sztuki, dlatego też istotne jest stopniowe wprowadzenie w problematykę tkaniny przy równoczesnym wskazywaniu związków i wspólnych praw rządzących różnymi dyscyplinami sztuki. Ważnym elementem jest wyposażenie słuchacza w szeroko pojętą wiedzę techniczną, materiałową a umiejętności warsztatowe muszą mieć kontynuację w trakcie realizacji.

Staram się zachęcać słuchaczy do eksperymentowania sięgania po ambitne zamierzenia, poszukiwanie nowych oryginalnych form wypowiedzi artystycznej. Współcz

esna tkanina artystyczna daje wiele możliwości. Z jednej strony wspaniała i bogata tradycja, a z drugiej nowe oczekiwania, nowe propozycje bo w ślad za zmieniającą się rzeczywistością zmienia się sposób jej postrzegania i interpretowania na gruncie sztuki. Już klasyczny gobelin daje duże możliwości wzbogacenia wyrazu plastycznego przez zastosowanie różnorodnych materiałów, splotów, faktur. Cóż dopiero mówić o malowaniu lub drukowaniu na tkaninie, nakładaniu na nią aplikacji i haftu ręcznego, maszynowego, zszywaniu, pikowaniu. Ogólnie kreaowaniu z różnych tworzy, różnymi metodami. Do takich form działań gorącą zachęcam i zapraszam do kreowaniu własnych wizji artystycznych w Pracowni Tkaniny w Państwowym Ognisku Artystycznym.

Dyrektor Państwowego Ogniska Artystycznego od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2016 roku.