o POA

tn_n1
 

Nasza Misja

Naszym celem w kształceniu artystycznym uczestników zajęć, zarówno plastycznych jak i muzycznych jest wielokierunkowe rozwijanie umiejętności. To także pobudzanie do kreatywności, wzbogacanie wiedzy i pojmowania sztuki i kultury, kształtowanie zarówno przyszłych twórców jak i świadomych odbiorców sztuki. W realizacji naszej misji przywiązujemy wagę do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń i inspiracji przez uczestników przy współpracy POA z instytucjami kultury, muzeami, galeriami, środowiskiem twórców. Dbamy o promocję uczestników naszych zajęć, którzy współtworzą ofertę kulturalną placówki na rzecz lokalnej społeczności poprzez prezentację własnych dokonań i projektów artystycznych w naszej siedzibie i poza nią.

Kilka słów o Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie

Państwowe Ognisko Artystyczne jest warszawską, samorządową placówka artystyczną, działającą na rzecz edukacji artystycznej – plastycznej i muzycznej dzieci i młodzieży. Wspiera i doskonali uzdolnienia artystyczne, ucząc warsztatu i pobudzając do kreatywności w różnych dziedzinach sztuki. Inspiruje i pomaga w realizacji projektów i wszelkich artystycznych inicjatyw uczestników, promując ich dokonania w środowisku lokalnym. Dba o najwyższe edukacyjne standardy poprzez dobrze przygotowaną kadrę pedagogów, aktywnych zawodowo artystów, pasjonatów w swoich dziedzinach, zapewniając odpowiednio wyposażony warsztat twórczy, dopasowany do potrzeb uczestników z uwzględnieniem najnowszych środków artystycznego wyrazu. Działa na rzecz przełamywania barier w dostępie do edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych współpracując z podmiotami zewnętrznymi w realizacji autorskich form edukacji muzycznej i plastycznej. Pracy edukacyjnej POA towarzyszy troska o kształcenie w duchu poszanowania wartości, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i zrozumienia dla inności i niepełnosprawności oraz kształtowania postaw prospołecznych. Działamy w systemie zorganizowanych pracowni artystycznych, plastycznych i muzycznych prowadząc zajęcia warsztatowe, organizując wystawy, konkursy, koncerty. Naszą misję realizujemy w oparciu o wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na bazie autorskich programów. 

 


Kalendarz wydarzeń

Nowolipkowe ankiety

Ile masz lat?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Nasze zajęcia

Rzeźba

Pracownia ta nastawiona jest przede wszystkim na przygotowanie do egzaminu wstępnego na Wydział Rzeźby wyższych uczelni artystycznych. Nauka rozpoczyna się od studium czaszki, gdzie przy okazji zapoznasz się z problemami kompozycji, ciężaru bryły i faktury. Przy następnym kroku, czyli wykonywaniu studium ...

więcej...

Nasi nauczyciele

GABRYELLA MIŁOWSKA - MOLĄG Dyrektor POA

GABRYELLA MIŁOWSKA – MOLĄG Dyrektor Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie   Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1982 roku, dyplom uzyskała pod kierunkiem prof. Jana Tarasina. Studiowała również w pracowniach prof. Tadeusza Dominika i prof. Wojciecha Sadleya (aneks z tkaniny unikatowej). W ...

więcej...

Losowe zdjęcia

ppm93 nslup96 tn_img_3319 m3

Nowolipki na Facebooku

baner_bip