o POA

tn_n1
 

Nasza Misja

Naszym celem w kształceniu artystycznym uczestników zajęć, zarówno plastycznych jak i muzycznych jest wielokierunkowe rozwijanie umiejętności. To także pobudzanie do kreatywności, wzbogacanie wiedzy i pojmowania sztuki i kultury, kształtowanie zarówno przyszłych twórców jak i świadomych odbiorców sztuki. W realizacji naszej misji przywiązujemy wagę do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń i inspiracji przez uczestników przy współpracy POA z instytucjami kultury, muzeami, galeriami, środowiskiem twórców. Dbamy o promocję uczestników naszych zajęć, którzy współtworzą ofertę kulturalną placówki na rzecz lokalnej społeczności poprzez prezentację własnych dokonań i projektów artystycznych w naszej siedzibie i poza nią.

Kilka słów o Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie

Państwowe Ognisko Artystyczne jest warszawską, samorządową placówka artystyczną, działającą na rzecz edukacji artystycznej – plastycznej i muzycznej dzieci i młodzieży. Wspiera i doskonali uzdolnienia artystyczne, ucząc warsztatu i pobudzając do kreatywności w różnych dziedzinach sztuki. Inspiruje i pomaga w realizacji projektów i wszelkich artystycznych inicjatyw uczestników, promując ich dokonania w środowisku lokalnym. Dba o najwyższe edukacyjne standardy poprzez dobrze przygotowaną kadrę pedagogów, aktywnych zawodowo artystów, pasjonatów w swoich dziedzinach, zapewniając odpowiednio wyposażony warsztat twórczy, dopasowany do potrzeb uczestników z uwzględnieniem najnowszych środków artystycznego wyrazu. Działa na rzecz przełamywania barier w dostępie do edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych współpracując z podmiotami zewnętrznymi w realizacji autorskich form edukacji muzycznej i plastycznej. Pracy edukacyjnej POA towarzyszy troska o kształcenie w duchu poszanowania wartości, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i zrozumienia dla inności i niepełnosprawności oraz kształtowania postaw prospołecznych. Działamy w systemie zorganizowanych pracowni artystycznych, plastycznych i muzycznych prowadząc zajęcia warsztatowe, organizując wystawy, konkursy, koncerty. Naszą misję realizujemy w oparciu o wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na bazie autorskich programów. 

 


Kalendarz wydarzeń

Zbliżenie na Muranów
18 kwietnia 2017 - 9 czerwca 2017
TaMa - Tarasy Malarskie
3 maja 2017 - 3 września 2017
Bukiet muzyczny
25 maja 2017 - 26 maja 2017
Bohdan Butenko - Nienarysowane historie oraz inne opowieści znad Wisły...
7 czerwca 2017 - 8 czerwca 2017
Obóz Sztuk Pięknych – “Alternatywne środki wyrazu”
7 sierpnia 2017 - 15 sierpnia 2017

Nowolipkowe ankiety

Ile masz lat?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Nasze zajęcia

Jubilerstwo

  Lutowanie, walcowanie, oksydowanie, wykwaszanie, polerowanie to techniczna strona tej pracowni. Tutaj nauczysz się tworzenia biżuterii metodami jubilerskimi równocześnie studiując projektowanie i kompozycję. Dowiesz się jak od podstaw zrealizować swoje marzenie o niepowtarzalnej pracy i posiąść nową, pasjonującą umiejętność wydobywania piękna ...

więcej...

Nasi nauczyciele

Krzysztof Brycki

Artysta plastyk. Malarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Malarstwa. Z Państwowym Ogniskiem Artystycznym “Nowolipki” związany od 2001 roku.  Wykłada z pasją i zaangażowaniem rysunek i malarstwo.   Prywatnie znakomity ilustrator.        

więcej...

Losowe zdjęcia

wyskon19 ppm62 nslup707 kl13

Nowolipki na Facebooku

baner_bip