Historia Ogniska

1947 – założenie w powojennej Warszawie novum czyli Ognisko Kultury Plastycznej nastawione na wielotorowe kształcenie osób zainteresowanych czynnym lecz niezawodowym uprawianiem malarstwa, rzeźby oraz innej dziedziny plastyki.
1953 – zmiana nazwy na Państwowe Ognisko Plastyczne
1954 – Ognisko uzyskują swoją nową, obecną siedzibę przy ul. Nowolipie 4
1962 – zaczyna działalność pracownia tkaniny artystycznej
1957-69 – funkcjonuje w Ognisku dział dziecięcy
1972 – zmiana nazwy placówki z Państwowe Ognisko Plastyczne na Państwowe Ognisko Artystyczne.
1972 – Ognisko zostaje rozszerzone o dział specjalnego kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej;
1992- powstaje pracownia biżuterii artystycznej
1993 – powstaje pracownia ceramiki
1994 – pierwsze obchody jubileuszowe Państwowego Ogniska Artystycznego czyli 45-lecie POA
1996 – powstanie pracowni video-filmowej
1998 – powstanie pracowni grafiki komputerowej
1999 – wystawa w Muzeum Na Woli
2004 – „Znak na Tak” – przyznanie nagrody miesięcznika Wprost Warszawa i Kultura w kategorii „Miejsce” za konsekwencję w rozpowszechnianiu kultury
 – wznowienie plenerów malarskich dla młodzieży i osób dorosłych
 – wystawa w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
2006 – powstanie Galerii „Nowolipki”
2007 – 8. Międzynarodowe Biennale Ceramiki
2008 – pierwszy udział Galerii „Nowolipki” Państwowego Ogniska Artystycznego w organizowanej przez miasto Nocy Muzeów
2010 – projekt edukacji artystycznej „Nowolipnik”
 – utworzenie pracowni witrażu
 – pierwszy udział POA w organizowanym przez miasto i Program Pierwszy PR „Pikniku Naukowym”
2011 – XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”
2013 – zaprojektowanie i wykonanie przez pracownię ceramiki medalu w ramach obchodów Roku Korczaka
 – projekt edukacji artystycznej w ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu w getcie warszawskim „Podwórko artystyczne w dawnych granicach Getta”
2014 – obchody 65-lecia istnienia Państwowego Ogniska Artystycznego