Otwarte warsztaty

 

W dniach 3 – 14 września zapraszamy wszystkich chętnych na OTWARTE WARSZTATY "Nowolipek". Warsztaty skierowane są do osób, które wiedzą, że chcą tworzyć ale stają przed dylematem wyboru odpowiedniej dla siebie pracowni.

Warsztaty są nieodpłatne i odbywają się wg założeń obowiązującego planu na rok 2012/2013 Państwowego Ogniska Artystycznego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie popołudniowym od godz: 16:30 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W soboty "Nowolipki" przez okres dwóch pierwszych tygodni września są nieczynne. 

Na warsztaty w pracowniach rysunku i malarstwa należy zabrać ze sobą materiały do pracy: brystol, ołówki, węgiel, farby wodne, pędzle itp.