Pracownia witrażu – otwieramy!!!

Jeżeli chcieliście kiedyś nauczyć się robić ozdobne wypełnienie okna lub rozety wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki to od 16 listopada możecie zapisać się do nowo powstałej pracowni witrażu w Państwowym Ognisku Artystycznym.

Zajęcia prowadzić będzie specjalista technik witrażu Radosław Turczyk.

Specjalistycznie wyposażona pracownia czeka na chętnych, którzy po roku nauki otrzymają świadectwo ukończenia witrażu artystycznego.