PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI"

© 2020

 

Malarstwo i rysunek

Ceramika

Jubilerstwo

Witraż

Rzeźba

Aranżacja przestrzeni

Realizacje intermedialne

Wiedza o sztuce

Zajęcia plastyczne dla dzieci

 

Jasiek Balcerzak

Marcin Bogusław

Krzysztof Brycki

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Jacek Górnowicz

Krzysztof Jachiewicz

Paweł Kasprzak

Marta Kawecka-Smolińska

Andrzej Kern

Wiesława Łobos

Mikołaj Miodowski

Iwona Napiórkowska-Korpała

Jarmila Piekarska

Irena Siedacz

Radosław Turczyk

Dorota Wójcicka-Żurko

Stefan Żuchowski

Malarstwo i rysunek

Ceramika

Jubilerstwo

Witraż

Rzeźba

Aranżacja przestrzeni

Realizacje intermedialne

Wiedza o sztuce

Zajęcia plastyczne dla dzieci

 

Jasiek Balcerzak

Marcin Bogusław

Krzysztof Brycki

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Jacek Górnowicz

Krzysztof Jachiewicz

Paweł Kasprzak

Marta Kawecka-Smolińska

Andrzej Kern

Wiesława Łobos

Mikołaj Miodowski

Iwona Napiórkowska-Korpała

Jarmila Piekarska

Irena Siedacz

Radosław Turczyk

Dorota Wójcicka-Żurko

Stefan Żuchowski

Malarstwo i rysunek

Ceramika

Jubilerstwo

Witraż

Rzeźba

Aranżacja przestrzeni

Realizacje intermedialne

Wiedza o sztuce

Zajęcia plastyczne dla dzieci

 

Jasiek Balcerzak

Marcin Bogusław

Krzysztof Brycki

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Jacek Górnowicz

Krzysztof Jachiewicz

Paweł Kasprzak

Marta Kawecka-Smolińska

Andrzej Kern

Wiesława Łobos

Mikołaj Miodowski

Iwona Napiórkowska-Korpała

Jarmila Piekarska

Irena Siedacz

Radosław Turczyk

Dorota Wójcicka-Żurko

Stefan Żuchowski

PRACOWNIE

 

 

NAUCZYCIELE