Realizacje intermedialne

Pracownia dla wszystkich zainteresowanych filmem, dźwiękiem, sztuką wideo, eksperymentami na granicy obrazu i dźwięku, zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W pracowni można uczyć się korzystać z programów do edycji obrazu i dźwięku ((jest pakiet Creative Clouds for Teams do dyspozycji uczestników), nagrywać dźwięk i obraz, pisać scenariusze, pisać o sztuce, konsultować prace, a także obejrzeć filmy/prace, zarówno klasyków kina, jak i współczesnych twórców intermedialnych.

Planowane są także wspólne nagrania terenowe, spotkania z inspirującymi osobowościami, a przede wszystkim inspirowanie siebie nawzajem poprzez wspólną pracę twórczą, rozmowy, pisanie, nagrywanie, analizowanie, zarówno twórczości uczestników zajęć, jak i prac znanych już artystów.

Zajęcia poprowadzi:

  • Marta Kawecka-Smolińska

    Marta Kawecka-Smolińska – artystka wizualna, absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
    Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, a także …

    więcej...