TaMa – Tarasy Malarskie
Czerwiec - wrzesień 2017

rrzwBiuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń od kilku lat realizują plenery malarskie TaMa odbywające się w Warszawie, w miejscach dysponujących tarasami widokowymi dogodnymi do malowania. W bieżącym roku projekt związany jest z Rokiem Rzeki Wisły. Poprzez obrazy malowane przez warszawiaków w różnym wieku, powstaną prace będące interpretacją myślenia o rzece, jej przyrodzie, symbolice, roli jaką odgrywa w życiu miasta i jego mieszkańców.

Na nadwiślańskich tarasach na terenie WCIES warszawscy artyści (młodzież, nauczyciele, seniorzy) się spotykać będą od 3 czerwca do 4 września 2017 r. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na pracę na zewnątrz, artyści będą mieli możliwość doskonalenia własnego warsztatu malarskiego w pracowniach tej placówki. Taras widokowy, który znajduje się przy ul. Starej 4, pozwoli uczestnikom na wspólne malowanie, spotkania, dyskusje o walorach malarskich Wisły i jej brzegów. Także tereny wokół skarpy staromiejskiej w okolicy WCIES będą dobrym miejscem do malowania. Praca odbywać się pod kierunkiem artystów – instruktorów miejskich placówek realizujących warszawski program edukacji kulturalnej, którymi w tym roku będą:

Ewa Sokołowska, Wiesława Łobos – POA „Nowolipki”, Katarzyna Jasińska – WCIES, Rajmund Gałecki – Wolskie Centrum Kultury.

Rekrutacja chętnych do poszczególnych grup prowadzona będzie bezpośrednio przez instruktorów. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na tydzień przed poszczególnymi plenerami, czyli:

Lp.

Termin Tarasu przy ul. Starej 4 we WCIES

Rekrutacja do:

Imię i nazwisko instruktora, kontakt telefoniczny

1

3 czerwca (piątek)

 

do 31 maja

Rajmund Gałecki

e-mail: rajmundgalecki@wp.pl

tel 509 811 674

2

10 czerwca (sobota)

 

do 6 czerwca

Wiesława Łobos

508 826 905

3

25 czerwca (niedziela)

 

do 21 czerwca

Rajmund Gałecki

e-mail: rajmundgalecki@wp.pl

tel 509 811 674

4

3 lipca (poniedziałek)

do 29 czerwca

Kasia Jasińska

e-mail: katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

tel 500-359-383

5

28 sierpnia (poniedziałek)

do 24 sierpnia

Kasia Jasińska

e-mail: katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

tel 500-359-383

6

4 września (poniedziałek)

do 30 sierpnia

Ewa Sokołowska

668 044 415,

email: ewa.esssss@gmail.com

 

Zakłada się, że w każdej międzypokoleniowej grupie warszawskich malarzy pracować będzie nie więcej niż 20 osób. Już wkrótce rozstawiamy sztalugi. Zużyjemy dużo farb! Efekty pokażemy na wystawie poplenerowej jesienią 2017 roku. Zapraszamy nad Wisłę!

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mirosław Sielatycki