XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”

tn_img_6161Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej już po raz trzynasty ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku 6 – 16 lat oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej bez ograniczeń wiekowych. Najważniejszym zadaniem konkursu jest pogłębienie wiedzy u dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania różnych zagrożeń, a także wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci pracą służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się w szkołach i placówkach. Najlepsze prace  przeszły do etapu dzielnicowego. Po eliminacjach na poziomie dzielnic wybrano 95 dzieł do etapu warszawskiego.

W dniu 28 marca 2011 roku obradowało jury, które miało bardzo trudne zadanie z wyborem 3 najlepszych prac w czterech kategoriach. Po burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace i przyznała wyróżnienia. Prace plastyczne, które zajęły pierwsze miejsca będą reprezentowały Warszawę na szczeblu wojewódzkim konkursu. Wernisaż, połączony z wręczeniem nagród, odbył się w 31 marca 2011 roku w Galerii Nowolipki Państwowego Ogniska Artystycznego.

W skład jury wchodzili przedstawiciele Biura Edukacji Urzędu M.St. Warszawy oraz artyści plastycy Państwowego Ogniska Artystycznego.

Lista laureatów i wyróżnionych:

GRUPA I
MIEJSCE I
JULIA GRABARCZYK
Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
Nauczyciel/opiekun Anna Olenderek

 

MIEJSCE II
OSKAR FORMELLA
Pałac Młodzieży
Nauczyciel/opiekun Jolanta Wołocznik
 
MIEJSCE III
ZUZANNA BAŁACIŃSKA
Szkoła Podstawowa Nr 96 im. I. Kosmowskiej
Nauczyciel/opiekun Marta Dąbrowska

 

GRUPA II
MIEJSCE I
KAJA PAŃKOWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 173
Nauczyciel/opiekun Aleksandra Pawińska

 

MIEJSCE II
MILENA ŁATANIK
Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina
Nauczyciel/opiekun Julita Krygier

 

MIEJSCE III
MACIEJ GIERŁOWSKI
Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
Nauczyciel/opiekun Weronika Gozdniak – Seneko

 

GRUPA III
MIEJSCE I
JAKUB TLAŁKA
Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej
Nauczyciel/opiekun Wojciech Barszcz

 

MIEJSCE II
MONIKA CICHOCKA
Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
Nauczyciel/opiekun Zygmunt Białowąs

 

MIEJSCE III
ADRIANNA SIKORA
Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej
Nauczyciel/opiekun Wojciech Barszcz

 

GRUPA IV
MIEJSCE I
GRZEGORZ GRAJOSZEK
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
Nauczyciel/opiekun Mateusz Ozimek

 

MIEJSCE II
JOANNA WOJTASIK
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5
Nauczyciel/opiekun Elżbieta Krzysztofik

 

MIEJSCE III
ADAM MIC
Gimnazjum Specjalne Nr 40
Nauczyciel/opiekun Monika Stopka
 
WYRÓŻNIENIA
ZUZANNA KALIŃSKA
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
Nauczyciel/opiekun Małgorzata Kowalczyk
JUSTYNA TARSAŁA
V Ogród Jordanowski
Nauczyciel/opiekun Alicja Janion
ANASTAZJA PAPROCKA
Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
Nauczyciel/opiekun Anna Olenderek
ERNEST MILECKI
Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
Nauczyciel/opiekun Malgorzata Mikiciuk
DOMINIKA LODOWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 50
Nauczyciel/opiekun Dorota Szczawińska
EDYTA SUMIK
Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
Nauczyciel/opiekun Zygmunt Białowąs