Zajęcia plastyczne dla dzieci

Zajęcia plastyczne dla dzieciZajęcia mają na celu rozwój twórczej aktywności dziecka. Rozbudzenie wrażliwości, pogłębienie umiejętności obserwacji i spostrzegawczości, doskonalenie warsztatu pracy. Program zajęć umożliwia wszechstronny rozwój zainteresowań plastycznych przez działania w różnych dziedzinach sztuki takich jak malarstwo, rysunek, podstawy modelowania.

Dzieci mają możliwość wyrażania własnych emocji w procesie twórczym poprzez zastosowanie różnych technik, między innymi takich jak: rysunek ołówkiem, węglem, pastelami suchymi, malowanie akwarelą, temperami, łączenie technik, collage, papier mâché, modelowanie w glinie, plastelinie. Zapewniamy przyjazną, twórczą atmosferę, indywidualny tok pracy z uczniem, budowanie relacji, opartej na akceptacji i otwartości.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od 6 do 13 roku życia.

Zajęcia plastyczne dla dzieci 1

 

Poniżej prezentujemy nauczyciela zajęć plastycznych dla dzieci:

 

 

  • Iwona Napiórkowska-Korpała

    Artysta plastyk, nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Wydziału Wzornictwa Przemysłowego, pracowni tkaniny unikatowej Janiny Tworek – Pierzgalskiej i malarstwa Romana Modzelewskiego.
    Moja przygoda z Państwowym Ogniskiem Artystycznym rozpoczęła …

    więcej...