PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI"

© 2020

 

W przypadku zajęć muzycznych (fortepian, keyboard, wiolonczela)

i pracowni witrażu od 7 do 23 lat

 

Plastyki dla dzieci od 7 do 13 lat

 

Projektowania graficznego i przestrzennego od 12 do 23 lat

 

Zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat

(malarstwo i rysunek, ceramika, rzeźba, jubilerstwo, realizacje intermedialne, wiedza o sztuce, zajęcia wokalne)

 

Zajęcia są bezpłatne!

 

 

 

Rekrutacja

Zapisać się można poprzez wypełnienie wniosku na stronie www:  

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  

 

NOWI KANDYDACI

15 maja godzina 15.00 – 2 czerwca godzina 16.00

Przyjmowanie wniosków od nowych kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie

 

Po wypełnieniu niezbędnymi danymi wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki", do którego kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku na adres poczty elektronicznej: art_ognisko@poa.waw.pl

 

BADANIA UZDOLNIEŃ – tylko pracownie muzyczne

9-10.06.2020 w godzinach 15:00-19:00

 

 

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się od 20 sierpnia 2020

Więcej informacji: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

____________________________________________

 

POTWIERDZANIE KONTYNUACJI

6 maja godzina 12.00  –  14 maja godzina 16.00

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji i potwierdzanie informacji w systemie

 

Po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych, należy dokument wydrukować, podpisać i złożyć w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki". Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu deklaracji kontynuacji na adres poczty elektronicznej: art_ognisko@poa.waw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektor Danych Osobowych:

Weronika Jagielska

mbfo.iod@um.warszawa.pl