PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE © 2017

Zapisy

Terminy

Od 16 sierpnia(godz. 12:00) do 22 sierpnia(godz.14:00)

 

– rejestracja (logowanie się)(https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/) w systemie nowych kandydatów i złożenie w sekretariacie Państwowego Ogniska Artystycznego wniosku.

 

 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat – w przypadku zajęć muzycznych; plastyki dla dzieci od 7-13 lat; zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat. Zajęcia są bezpłatne!