PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2017

Zapisy

Terminy

Od 1 września godzina 11:00 - rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.

Od 1 września godzina 12:00 - złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów.

 

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc. Rejestracja (logowanie się)(https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/) w systemie nowych kandydatów i złożenie w sekretariacie Państwowego Ogniska Artystycznego wniosku.

 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat – w przypadku zajęć muzycznych; plastyki dla dzieci od 7-13 lat; zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat. Zajęcia są bezpłatne!

 

 

Wszyscy uczestnicy, którzy zapisali się na zajęcia do pracowni malarstwa i rysunku proszeni są o wybranie nauczyciela prowadzącego - Patrz plan zajęć: