Zaświadczenia

 

ZASADY UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA ODBYCIA DWUSEMESTRALNEGO KURSU Z PRZEDMIOTU "RYSUNEK I MALARSTWO"

  1. Zgłoszenie chęci uzyskania zaświadczenia u nauczyciela prowadzącego.
  2. Udział w minimum 2/3 zajęć w wybranej pracowni w trybie pracy 2 x tygodniowo.
  3. Udział w semestralnych przeglądach dorobku słuchacza potwierdzających rzetelne podejście do pracy w pracowni. Przegląd odbywa się pod kierunkiem dwóch nauczycieli rysunku i malarstwa.
  4. Udział w wystawie końcowo rocznej w formie ekspozycji prac oraz pomocy w tworzeniu ekspozycji.

ZASADY UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA DWULETNIEGO KURSU W DZIEDZINIE "RYSUNKU I MALARSTWA"

  1. Zgłoszenie chęci uzyskania świadectwa ukończenia cztero-semestralnego kursu w dziedzinie "rysunek i malarstwo".
  2. Udział w minimum 2/3 zajęć w wybranej pracowni w trybie pracy 2 x tygodniowo.
  3. Udział w czterech semestralnych przeglądach dorobku pracu słuchacza potwierdzających rzetelny stosunek do przedmiotu kursu. Przeglądy z trzech pierwszych semestrów odbywają się pod nadzorem komisji złożonej z dyrektora POA "Nowolipki" oraz nauczycieli przedmiotu "rysunek i malarstwo"
  4. O uzyskaniu Świadectwa decyduje także aktywny udział słuchacza w życiu placówki przejawiający się udziałem w wystawach końcowo-rocznych oraz przestrzeganie zasad współistnienia w Państwowym Ognisku Artystycznym.