PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Kilka słów o konkursie:

 

W rocznicę powstania w getcie warszawskim pragniemy przywołać pamięć o heroizmie bohaterów tamtych dni. Proponowany przez nas konkurs jest okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń wiosny 1943 roku i próbą wyrażenia naszego współczucia, szacunku

i hołdu.

 

Żonkil jest motywem przewodnim konkursu. Zachęcamy do plastycznych przygód z formą i kolorem, do artystycznych interpretacji zaproponowanego motywu, ale także do obszerniejszych wypowiedzi artystycznych, związanych z tematyką konkursu z uwzględnieniem motywu żonkila. Praca plastyczna może być propozycją na plakat, ilustracją, projektem muralu, kompozycją zmierzającą w kierunku abstrakcji.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 lat.

 

Organizatorem konkursu jest Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, które mieści się na ulicy Nowolipki 9B w obszarze dawnego getta warszawskiego.

 

 

REGULAMIN - KLIKNIJ!!!!

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY

 

 

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło zbrojne powstanie. Było dla Niemców zaskoczeniem, ale z góry jego losy były przesądzone. 16 maja 1943 roku Jurgen Stroop - SS-Gruppenführer, odpowiedzialny m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim, napisał w raporcie: Żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć.

 

 Symbolem obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim stał się żonkil – żółty kwiat, którego płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Kwiaty te stały się dla nas, współczesnych, symbolem pamięci, szacunku i nadziei.

ŻONKILE PAMIĘCI | konkurs plastyczny organizowany z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

 

 

 

Na prace czekamy do 19 kwietnia 2018

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się

27 kwietnia 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie organizatora - Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”. Wystawa pokonkursowa potrwa do 13 maja!